lørdag 30. april 2011

Veke 17. Industriutvikling, motsegn frå fylkesmann, ny næring i gamle naust!

Da var færste veke etter påska passert i strålande sommarver!  Ikkje uventa blei det mange mail som måtte besvarast og uløyste oppgåver som ikkje blei ferdigstilt til påske som måtte takast tak i. Det har vore ei spanande veke!

torsdag 14. april 2011

Veke 15. Påskekrim med luftskip, budsjettsprekk, helsehus og vegar i fokus!

Da er det helg og påskeferie – for enkelte!
Denne veka har vore prega av høg aktivitet og bloggen blir reine ”påskekrimmen” denne veka. Her kan nemnast luftskip, kommuneøkonomi og budsjettsprekk, vegar, helsehus og personalpolitikk med meir som interessante tema!
God lesing og God påske!


søndag 10. april 2011

Austevoll feirar 125 år som eigen kommune

Laurdag 9.april feira Austevoll sin 125 årsdag som sjølvstendig kommune. Før det var dei ein del av Sund kommune.  Som ordførar frå Sund var det kjekt å få kunne delta på dette arrangementet saman med masse feststemte Austevollara!


lørdag 9. april 2011

Veke 14. Kommunestyre, miljø, hamnevesen, skule og skulestruktur mm i fokus

Her er vekas blogg! Det har vore ei spanande veke med mykje møter. Kommunestyremøte med Stranda skule på dagsorden, og møter i Bergen innan miljø, klima, barnevern og hamn. Torsdags kvelden var det også eit møte i Eide om skulestruktur!

I dag skal eg til Austevoll å feire Austevoll sin 125 årsdag som eigen kommune! Før det var dei ein del av Sund kommune. Det blir kjekt!

I morgon er det ”russarstien opp”

torsdag 7. april 2011

Historisk avtale om barnevernsamarbeid

I dag underteikna Bufetat og 19 kommunar i Hordaland med ordførarane i spissen ein historisk samhandlingsavtale om barnvern. Det er KS Hordaland som har vore koordinator for gruppa som har arbeidd fram avtalen.

http://www.regionradetvest.no/historisk-avtale-om-barnevernsamarbeid

lørdag 2. april 2011

veke 13. Styremøte Gode Sirklar, Ungdomsråd og omstillingsarbeid i fokus

Då er det jaggu meg helg igjen. Vekene ”fyk av gårde”, men det er kjekt og givande arbeid! Denne veka har eg fått vore med å påverka strategien til Gode Sirklar AS, deltatt i Ungdomsrådet, arbeida med omstilling og ikkje minst dårlege vegar!