mandag 8. mai 2017

Det går så det susar i distrikta


Reiselivsnæringa har sett rekordar tre år på rad, sjømat næringa når snart 100 milliardar kroner i eksport. Aldrig før har det vore etablert fleire nye verksemder, og innovasjonen er stor i eksisterande verksemder. Det vitnar om framtidstru, til tross for oljenedturen. Ja, til og med i landbruket er det vekst. Det viktigaste vi politikare kan gjere i distrikta er å legge til rette for gründeren , bedriftene og lokaldemokratiet. Det gjer oss lokalt eigarskap og trygge arbeidsplassar.