mandag 28. februar 2011

Samarbeid eller kommunesamanslåing? Eller kanskje - Ja takk begge delar?

I samfunnet ser vi at det diskuterast kommunesamanslåing. Er vi modne her vest til å satse på denne løysinga kontra det å utvikle samarbeidet i allereie har her i regionen? Er vi villige til å slå kommunane saman mot å få eit Sotrasamband i sør?
 

lørdag 26. februar 2011

Oppsummert veke 8

Då er det endeleg helg og tid for å oppdatere Bloggen! Også denne veka har vore variert med formannskapsmøte og tur til Oslo for å delta på opninga av VM på ski.

torsdag 17. februar 2011

Oppsummeringar veke 7

Også denne veka har det vore stor aktivitet med møter innan brannvern, omstilling, renovasjon og arbeidsmiljø og ikkje minst - møtet med Fjell om Sotrasambandet.

lørdag 12. februar 2011

Oppsummeringar veke 6. Byråden støttar Sund i sambandsaka.

Då er det endeleg helg og atter ei spanande veke er på hell. Mykje spanande denne veka med felles formannskapsmøte med Fjell, Sund, Øygarden og Askøy. Val av tilbydar på utviding av Stranda skule. Eit langt og krevjande kommunestyremøte, og veka vart avslutta med møter i Bergen om Sotrasambandet.

torsdag 10. februar 2011

Sotrasambandet - Sund krev nye løysingar

På kommunestyret Tysdag 8 februar fekk vi informasjon frå Sotrasanbandet AS om status i prosjektet om nytt Sotrasamband. Løysinga som vart presentert inneber ei ny 4-felts bru i høgspent traseen og ny veg frå Kolltveit til Ågotnes. Får Kolltveit og sørover til Sund er det berre foreslått nokre utbetringar på Krossleite, Dala og i området ved Kørilen. Oppdraget til prosjektet var å levere ny veg heilt frå Austefjorden til Ågotnes.

onsdag 9. februar 2011

Rullering av Kommuneplanen

Kommunestyret vedtok på møtet Tirsdag 8.februar å legga kommuneplanen ut på høyring. Høyringsfristen er 6 veker. Planen består av ein tekstdel og ein arealdel. Det er lagt ned eit betydeleg arbeid med planen. Innbyggarane har vore involvert og mange har delteke på bygdamøter og reserverte kontordagar for innbyggjara. Det er det motteke ca 130 private innspel som er imøtekomme så langt som mogeleg.

fredag 4. februar 2011

Oppsummering veke 5

Då er endå ei spanande arbeidsveke snart over, nokre problemstillingar er løyst og nokre nye er avdekka. Det er mykje å ta fatt i og mykje spennande som skjer. Også denne veka har vert prega av bl.a samferdsel, møter, nye idear og høgt tempo.