tirsdag 4. januar 2011

Inntrykk fra Fylkesordførerens nyttårsmøte 4.januar 2011.

Som ny ordfører i Sund kommune har dette vært en interessant dag for meg. På Radisson SAS Hotell Norge var det samlet over 130 deltakere og mange gode innlegg.


Statistikken viser at Hordaland er et godt fylke å bo og leve i. Arbeidsledigheten er under landsgjennomsnittet og mye av næringslivet gjør det godt. Det store temaet i dag var turisme. Konseptet ”Fjord Norge” har slått til internasjonalt og må i større grad utnyttes – også i vår kommune Sund. Opplevelsesturisme er i fremmarsj og etterspørselen er stor. Dette må i større grad utnyttes i regionen. Turister ønsker i stor grad å oppleve natur noe vi har mye av i Hordaland. Ut av dette må vi kunne få til en rekke ”trade off” som også andre bransjer og næringer kan nyte godt av.Samferdselsbudsjettene i Norge er under sterkt press og er ikke i takt med prisutviklingen ellers i samfunnet. Andre regioner i Norge er flinkere til å stå sammen og fronte sine saker overfor de sentrale styresmakter, og de presser enormt. Oppfordringen til alle er at vi må stå mer i sammen skal vi kunne få større prosjekter med i Nasjonal Transportplan (NTP) som skal revideres i 2013. Det taes også til ordet for at NTP må ha et eget kapittel om storby og om kollektivsatsing. For alle er det viktig å få med kyststamveien inn i NTP. Grunnskolen blir i flere sammenhenger ikke oppfattet som god nokk. I videregående skole er frafallet for stort. Dette kombinert med at Politiet har fått mindre resurser til forebygging gjør at flere ser en uheldig utvikling.

Det arbeides sentralt med nytt regelverk og lovverk innen strandsone forvaltning og vi må arbeide for en differensiert strandsoneforvaltning og større selvråderett til kommunene. En ser for seg en demokratireform der en flytter beslutningsmakt ut fra direktorater og embetsverk til lokalpolitikerne. Det ble også tatt til ordet for at kommunene måtte gi tilbakemeling på den nye samhandlingsreformen og finansieringen av denne. Endelig finansiering av reformen er forventet å komme på plass i 2012. Min opplevelse av samhandlingsreformen er at den kan bli kostnadskrevende for Sund kommune og det kommer jeg til å gi tilbakemeling på.


Flere av innleggene kan du se på http://www.media.hfk.no/

helsing
Ove

3 kommentarer:

 1. Hei Ove!

  Gratulerer med blogg!

  Såg eit lite glimt av deg på TV i dag. TV2 hadde sak om monstermaster og innlegget fra National Geo. Travel sin representant. Interessant å høre intervjuet med han på TV.

  Korleis var innlegget hans?

  Mvh

  Beate Husa

  SvarSlett
 2. Takk Beate!
  Keith Bellows hadde et godt og engasjerende innlegg. Han snakket om hvordan vi burde ta vare på regionen og utvikle den i fremtiden med tanke på mere turisme. (Han var kritisk til monstermaster). Vi burde være glad for at "Fjord Noirge" ikke var en "masseturisme destinasjon" men likte at vi var mere en oppdagelse/opplevelse destinasjon. Vi måtte bli flinke til å se oss rundt å se hva de beste i verden gjør, ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt! Vå må selge det vi har som er unikt og spesielt her på vestlandet.

  mvh
  Ove

  SvarSlett
 3. Mange gode råd å hente, med andre ord! Bra!

  SvarSlett