torsdag 20. desember 2018

FNs migrasjonsplattform


Forhandlingene om den nye globale migrasjonsplattformen har pågått i snart to år og ble avsluttet på en FN-konferanse i Marokko 10. desember, og vedtatt på et møte i FNs generalforsamling i New York 19. desember. For Norge medfører det ingen endringer i innvandringspolitikken.
Denne plattformen er ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning. Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett og menneskeretter. Plattformen er ikke folkerettslig bindende og medfører ingen nye juridiske forpliktelser for Norge. Derimot inneholder den målsettinger som FNs medlemsland skal samarbeide for å nå. For stort sett alle praktiske formål så er plattformens 23 målsettinger tema vi allerede har velfungerende politikk og samfunnsliv på i Norge.

Migranter flytter fra ett land til et annet. De kan være studenter, arbeidstakere, eller for eksempel mennesker som søker et bedre liv fra andre deler av verden. Dette er uavhengig om flyttingen skjer frivillig, ufrivillig, lovlig eller ulovlig. Plattformen skiller for eksempel ikke mellom tyske, svenske, polske, eller migranter fra andre deler av verden. Ulike land har ulike utfordringer. I dårlige tider her hjemme har nordmenn søkt arbeid i Sverige. Ca 70 000 svensker arbeider nå i Oslo regionen. Manglende jobb og utdanningsmuligheter, naturkatastrofer og konflikter er ander årsaker til at mennesker blir migranter. Likevel, jeg leser ikke plattformen til å være myntet på de svenske ungdommene som arbeider i Oslo-regionen, eller for norske studenter i USA. Den er heller ikke myntet på Norske mediehus og pressen, for den del. Den er skrevet for verden en generelt med utfordringer.

FNs migrasjonsplattform slår blant annet fast:

  • At alle land har selvstendig rett til selv å fastsette sin innvandringspolitikk.
  • Det vil fortsatt være et skille mellom velferdsrettighetene til ulovlige og lovlige immigranter.
  • Strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll.
  • Det er viktig å få på plass velfungerende ordninger for retur av mennesker som ikke er lovlige migranter.
  • Hvert land skal informere sine borgere om risikoen ved å migrere ulovlig
  • Lokale utfordringer og kriser som følge av naturkatastrofer etc. bør løses lokalt og regionalt. Vi skal heller yte bistand i nærområdene fremfor å bidra til å drive mennesker på flukt. FNs plattform bidrar til dette.

Ingen liberalisering

Det er ikke aktuelt for Høyre å liberalisere innvandringspolitikken. Norge har allerede gode ordninger for å håndtere migrasjon. Mange andre land har ikke det. Global migrasjon er en av de største utfordringene verden står overfor. Det er helt avgjørende at vi finner løsninger i samarbeid med andre land. Derfor er FN-plattformen viktig. For mange land er verdien av migrasjon det tidobbelte av verdien av økonomisk støtte fra den rike delen av verden. Derfor blir migrasjon også sett på som positivt av fattige land, og ofte en utfordring for rikere land.

Høyre mener det helt naturlig for Norge å være med på dette internasjonale samarbeidet, spesielt for å opprettholde kontroll over våre egne grenser. Vi bør heller få verden til å yte bistand i land der det er utfordringer for å redusere behovet for migrasjon. Det gjør vi best ved å delta aktivt i utformingen av det internasjonale samarbeidet. Derfor mener Høyre det er relevant å støtte FNs migrasjonsplattform.


Her kan du lese litt mer om hva Faktisk.no skriver om FNs migrasjonsplattform:


mvh
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar