tirsdag 10. desember 2019

Det er tid for distriktspolitisk dugnadRegjeringen har nylig lagt frem sin stortingsmelding om distriktspolitikken, «Levende lokalsamfunn for fremtiden.» Her inviteres det til debatt om hvilke politiske løsninger som må til for å sikre fortsatt vekst i alle deler av landet. Meldingen ble i kjent stil sablet ned av Senterpartiet. Jeg håper etter hvert vi kan diskutere løsninger fremfor å svartmale.Den fremlagte meldingen er en god analyse av situasjonen og gir et bilde av hva vi kommer til å møte i årene som kommer. Mangelen på kvalifiserte fagfolk og at det blir stadig færre yrkesaktive for hver pensjonist peker seg tydelig ut, ikke som Senterpartiet i generelle vendinger hevder, at det er regjeringens politikk som er problemet. Sentraliseringen vi ser har skjedd i over 100 år.

Distriktspolitikk har hatt en tendens til å bli svært problemorientert. Det å snakke ned distriktene er ikke noen god vei for å løse utfordringen. Høyres utgangspunkt er derfor å ha fokus på mulighetene, og peke på at det faktisk på mange områder går svært bra. Utgangspunktet for videre vekst er godt. Arbeidsledigheten på Vestlandet er nå på 2,1 prosent. Utbyggingsaktiviteten har vært stor med utbyggingsprosjekter på blant annet E39, E134, E136 mm. Sårt tiltrengte rassikringsprosjekt er også iverksatt. De årlige bredbåndstilskuddene til landsdelen har i 2014–2018 i gjennomsnitt økt med 65 prosent sammenlignet med perioden 2009–2013. Dekningsgraden for innendørs 4G har økt fra 41 prosent til 97 prosent mellom 2013 og 2018. På fast bredbånd (100 Mbit/s) har dekningsgraden økt fra 56 prosent til 84 prosent. Innovasjon Norge har delt ut 14,3 mrd. kroner i støtte i landsdelen i perioden 2013–2018. Ordningen Norsk katapult ble etablert i 2017 for at bedrifter over hele landet skal utvikle og teste prototyper, slik at ideer utvikles og realiseres raskere, bedre og med mindre risiko. Siden 2017 er det etablert fem katapultsentre, hvorav tre sentre ligger på Vestlandet.

Næringslivet har for lenge siden omorganisert seg i distriktene til dagens kundekrav. Det offentlige i Norge henger etter med statlige og kommunale strukturer som var hensiktsmessige i en annen tid. En styrking av for eksempel kommunenes evne til å fremstå med attraktive fagmiljøer og trekke til seg arbeidskraft, vil ikke bare gi bedre muligheter for å løse egne oppgaver, men også styrke arbeidsmarkedet generelt. Dagens unge familier leter ikke etter en jobb alene, men to. I tillegg har mange høye krav og forventninger til kvaliteten på de kommunale tjenestene. Gode barnehager, skoletilbud, kulturskoler, anlegg for idrett og kulturtilbud, eldreomsorg og helsetjenester er eksempler på dette. Dessverre ser vi at dagens kommunestruktur mange steder ikke svarer til utfordringene vi har.

I høst konstituerte de nye kommunestyrene seg. Det påhviler alle nye kommunepolitikere et stort ansvar i å finne gode lokale løsninger. For å finne løsningene må en også kjenne problemet. Den fremlagte meldingen er et godt sted å begynne. Regjeringen har invitert til distriktspolitisk dugnad – alle konkrete gode forslag er velkommen.

 

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant (H)

Medlem kommunal og forvaltningskomiteen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar