mandag 3. mai 2021

Høyres plan for et nytt yrkesfagløft for de neste fire årene

Norge har et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Derfor må vi gjøre enda mer for å løfte yrkesfagene, øke rekrutteringen til yrkesfagene og øke gjennomføringen. Kjørende utstyrsbusser, yrkesfaglige ungdomsskoler og strengere krav til yrkesfaglærernes kompetanse er blant Høyres lovnader for et nytt yrkesfagløft.

Hvorfor er dette nødvendig?  

·        Ifølge SSB vil Norge allerede i 2035 mangle så mange som 90 000 fagarbeidere. Samtidig er det for få som fullfører fag- yrkesopplæringen. Det er en stor utfordring. Av elevene som begynte på et yrkesfaglig utdanningsprogram i 2013, har fire av ti oppnådd yrkeskompetanse innen seks år. Gjennomføringen er langt høyere i studieforberedende enn på yrkesfag. Det viser at vi har forbedringspotensial på yrkesfag.  

·        Å få flere fagarbeidere i fremtiden er kritisk viktig for Norge. Derfor er det så viktig å både løfte statusen til yrkesfagene og å sikre at flere elever fullfører påbegynt yrkesfaglig utdanning og får tatt fagbrevet sitt. Selv om vi har gjort mye for å bedre yrkesfagene, er det fortsatt behov for nytenkning og økt kvalitet.   

·        Nå er det flere som søker seg til yrkesfag enn til studieforberedende. Men selv om flere nå søker seg til yrkesfag, må ikke det blir en hvilepute for rekrutteringen. Det er fortsatt nødvendig å få flere unge til å velge yrkesfag. For å få til dette skal vi tilby yrkesfag som virker relevant for ungdommer. Vi foreslår for eksempel å tilby yrkesfaglig valgfag i ungdomsskolen og flere profilskoler. Disse nye tiltakene tidligere i skoleløpet skal gi flere elever gode opplevelser og smaken på yrkesfag. Vi vil også gjøre yrkesfagene mer attraktive ved å tilpasse yrkesfagene mer til næringslivets behov, sørge for at elevene møter mer moderne og oppdatert utstyr i skolen, samt øke kompetansen til yrkesfaglærere.   

  

Hva foreslår/lover vi i Høyre?   

·        For å få attraktive yrkesfag må vi ha moderne og oppdatert utstyr på yrkesfag. Vi vil derfor gjennomføre en forsøksordning der stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr mellom flere skoler ved bruk av en mobil enhet som kan betjene flere skoler i et fylke/region.  

·        At dimensjonering av studietilbud i sterkere grad fastsettes ut fra næringslivets behov og tilgjengelige læreplasser, og at Y-nemndenes rolle skal styrkes, og deres anbefalinger tillegges avgjørende vekt.  

·        Bidra til å utvikle tilbud til yrkesfagelever med utdanningsløp som resulterer i et fagbrev på engelsk, etter modell fra IB-linjen  

·        Gi flere elever mulighet til å kombinere toppidrett med yrkesfag  

·        Ha som mål at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning  

·        Bruke fagskolene (både lærerressurser og utstyrsfasiliteter) inn i universitetenes og høyskolenes utdanning av yrkesfaglærere  

  

Hva har vært viktig for Høyre?  

·        Høyre har som mål at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående opplæring i 2030. Fullføringen i videregående skole har økt de siste årene, men økningen skjer for sakte og det er fortsatt for mange som ikke fullfører og består. I dag er fullføringsprosenten 78,1 prosent, og den er høyere på studiespesialisering enn på yrkesfag. På yrkesfag ligger fullføringen nå på 67,5.   

·        For Høyre er det viktig å fortsette å løfte yrkesfagene, få flere til å velge yrkesfag og øke gjennomføringen, slik at vi utdanner flere fagarbeidere for fremtiden. Uten dyktige fagarbeidere stopper Norge, og behovet for flere fagarbeidere fremover er stort. Høyre mener mesterbrev er like viktig som mastergrad, og har bidratt til tidenes største satsing på yrkesfag. Likevel er det behov for å gjøre mer.  

·        Eksempler på hva Høyre i regjering har gjort:   

o   Økt lærlingtilskuddet med nesten 55 000 kr siden 2013   

o   Økt tilskuddet til lærlinger med særskilt behov   

o   Stilt krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud  

o   Etablert en merkeordning for lærebedrifter slik at det blir lettere for forbrukere å velge bedrifter som har lærlinger  

o   Innført praksisbrevet som et praktisk toårig løp  

o   Endret strukturen på yrkesfagene slik at elevene får mer og tidligere spesialisering  

o   Les mer nederst på denne siden (Høyre.no/yrkesfag)  ·        Les artikkel i Nettavisen  

·        Les SMS-intervju med Henrik Asheim på Høyre.no  
  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar