lørdag 25. juni 2011

Meiningsmåling Sund kommune

Norfakta Markedsanalyse har gjennomført ei spørjeundersøking i perioden 27.mai til 17.juni i Sund kommune. 


Resultata er veidd mot kjønn, alder og kommunestyrevalet i 2007. 549 er spurt og feilmarginen for utvalet som heilskap er inntil 3,7%. 25% av respondentane svarte at dei ikkje veit. 7% svarte vil ikkje stemme/svare.

Resultatet av spørjeundersøkinga er:

AP  17,4 % mistar eitt mandat til 4. Resultat ved førre val var 21,7%
FRP 18,7% får det same antall mandat 5. Resultat ved førre val var 18,2%
Høgre 46,6% får 2 nye mandat til 12. Resultat ved førre val var 38,2%
Krf 4,1% får same antall mandat 1. Resultat ved førre val var 4,9%
SP 8% mistar eit mandat til 2. Resultat ved førre val var 13,3%
Venstre 3,1% får same antall mandat 1. Resultat ved førre val var 2,7%

Her er ein link til ein artikkel i Vestnytt:
http://vestnytt.no/forside/eventyrleg-hogre-maling-i-sund/

mvh
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar