onsdag 14. august 2013

Førehandsrøysting - Storting- og sametingsval 2013


Førehandsrøysting - Stortings- og sametingsval 2013


Valdagen for stortings- og sametingsvalet i år er måndag den 09. september.

Dersom du ynskjer det, kan du røysta på førehand i tidsrommet f.o.m. måndag 12. august og fram t.o.m. fredag den 06. september.

Du kan førehandsrøyste i den kommunen du sjølv ynskjer, men dersom du røystar i ein annan kommune enn der du er manntalsførd, må du gjera dette så tidleg at røysta når fram til heimstadkommunen din med postgang innan valdagen.


Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort eller liknande).
 


Det er ikkje krav om å ha med valkort, men det er fint om du tek det med, då det forenklar valfunksjonærane sitt arbeid i vallokalet.

Tid og stad for førehandsrøysting i Sund kommune:


·         På servicekontoret, kommunehuset             

·         Måndag – fredag kl. 08.00-15.30

Utvida opningstid: 


·         torsdag 29.08. kl. 15.30-19.00

·         tysdag 03.09. kl. 15.30-19.00

·         torsdag 05.09. kl. 15.30-19.00  

·         laurdag 31.08. kl. 10.00-14.00 

På institusjonane:


·         Solhaug sjukeheim tysdag. 03.09. kl.10.00-11.30

·         Sundheimen onsdag 04.09. kl. 10.00 – 11.30.                       

På Sotra vidaregåande skule, avd. Sund


·         onsdag 04.09.  kl. 12.00 – 14.00 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar