tirsdag 30. september 2014

Den norske sjømanns framtid


Regjeringen har nylig mottatt en rapport som tilrår en oppmyking i fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), samtidig som nettolønnsordningen for sjøfolk bør endres. I flere aviser har vi kunnet lese at  Senterpartiets Geir Pollestad tar til orde for det nå må satses på norske sjøfolk.
 


Etter åtte år med Senterpartiet og de rødgrønne i regjering er vi mange som mener det er behov for satsinger på en rekke områder. Det gjelder også innen maritim politikk. Høyre-Frp-regjeringen har prioritert maritim politikk siden dagen vi inntok regjeringskontorene. Vi har ikke minst satt i gang et omfattende arbeid som skal lede i en ny, fremtidsrettet maritim politikk. Regjeringens strategi for maritim næring skal fremlegges til våren.

Etter at nettolønnsordningen ble innført gjorde ikke den rødgrønne regjering mye for å sikre norske sjøfolk på norske skip. Tvert imot har vi vært vitne til at næringen har blitt svekket. Omfanget av norske sjøfolk har sunket, og et betydelig antall skip har flagget ut.
       
Høyre har lenge vært bekymret for utviklingen. Vi lovte i valgkampen å sette ned et utvalg for å se på mulighetene for å endre den negative utviklingen. Og det gjorde vi. Dette partssammensatte utvalget har nå levert sin innstilling. Konklusjonene er i hovedsak omforente.
 
Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon og de maritime næringene er et av Norges globale kunnskapsnav. Rask gjennomføringskraft er viktig for regjeringen. I næringen er det nå knyttet spenning til hvilken politisk skjebne anbefalingene og konklusjonene til utvalget vil få. Ikke minst gjelder nok dette i Color Line, der konsekvensene på kort sikt kan bli at noen ansatte mister jobben for å sikre at andre jobber forblir norske.

Å trenere denne saken med å kreve en stortingsmelding slik Senterpartiet tar til ordet for vil skape unødig usikkerhet og forlenge prosessen. Det vitner likevel om at Senterpartiet ser behov for endring som de selv ikke fikk til i regjering. Jeg ønsker en raskest mulig avklaring på vegne av tilsatte og andre aktører i næringen. Senterpartiet skal få rikelig anledning til å støtte både Høyre og regjeringen sin politikk i tiden som kommer.

 
Ove Trellevik
Stortingsrepresentant
Høyres talsperson for maritim næring

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar