onsdag 13. januar 2016

Arbeiderpartiet vil svekke norsk maritim konkurransekraft med sin politikk

Det er med uro vi alle registrerer det som skjer i olje og offshore sektoren. I den senere tid har flere offshorerederi signalisert krevende tider rent finansielt. Sist uke signaliserte Island offshore at bankene kanskje også må ta tap. De er ikke alene. Flere offshorerederiene seiler i farlig farvann for tiden og banker frykter det samme. Havila Shipping varslet nylig restrukturering av gjelden,  og planlegger kapitalforhøyelse.Innlegget er også publisert her:
Sysla.no
Maritime.noDe fleste offshorerederier er lokale rederi med dyktige sjøfolk, og lokale redere som har styrt rederiene. De har samarbeidet svært bra med utstyrsleverandører og verft. Dette har medført at Norsk offshorenæring er verdensledende både på «sjø og land». Vi har til nå hatt kort vei mellom sjømann, reder og verft/utstyrsleverandører. Dette har vært  viktig for konkurransekraft og innovasjon.
Tiden vi er inne i nå med lav oljepris har gitt lave rater, 100 offshorefartøy i opplag og det ventes 19 rigger ut av kontrakt til neste år. Dette medfører betydelig større tilbud av offshorefartøy også. Det betyr flere fartøy en det vi har i dag i opplag. Noen båter må sikkert saneres eller ombygges til andre formål og markeder. Det vil  heller ikke forundre meg om det blir strukturendringer på eiersiden i noen selskaper heller. Strukturendringene må også gi stordriftsfordeler og kostnadsreduksjoner.
Slik jeg oppfatter både bankene og næringen selv, så må det trolig gjeldssanering til, og mere egenkapital inn i flere selskaper. I den runden frykter jeg utenlandsk kapital har et fortrinn kontra norsk kapital. Dette fordi utlendingene kan ha lavere avkastningskrav uten formueskatt. Innovasjonskraften og vilje til å satse på norske maritim industri tror jeg vil bli redusert med store tunge utenlandske investorer som eiere. Formueskatt blir uansett krevende i en tid der rederiene ikke tjener penger, men kun har til nødvendig minimumsdrift og sliter med tilbakebetaling av lån.
Den særnorske formueskatten gjør at utenlandsk kapital kan akseptere lavere avkastning enn norsk kapital. Jeg er bekymret for norsk lokalt eierskap i fremtiden.
Det er særdeles viktig at vi på Stortinget tar også med oss dette perspektivet inn i debatten om skattereformen og den fremtidige skattepolitikken som det nå skal jobbes med her på Stortinget. Jeg er luta lei av Arbeiderpartiet som mener dette er skattelette for de rike - det ser ut som de ikke skjønner den negative effekten av formueskatten når det kommer til det å sikre og skape nye arbeidsplasser. De snakker kun om almengjøring av hyrer, og om et bedre permitterings regelverket, som om det var det som skal trygge de maritime arbeidsplassene langs kysten.
Høyre mener lokalt norsk eierskap er en styrke. Vilkårene for norsk eierskap ble betraktelig forverret under den rødgrønne regjering, og vi mistet betydelig konkurransekraft.  Jeg er på ingen måte negativ til utenlandsk eierskap. Poenget er vi må tilstrebe oss like vilkår for kapitaleierne. Det vil være med å bidra til lokalt norsk eierskap og trygge de eksisterende arbeidsplassene i fremtidens offshore flåte.

alt vel
Ove


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar