søndag 13. august 2017

Formueskatt


Høyres fire viktigste valgkampsaker denne valgkampen er å få mer kunnskap i skolen, skape flere jobber, trygg omsorg og raskere behandling, og styrke forsvar og beredskap. I tillegg har vi sagt at vi skal fase ut formuesskatten på maskiner, produksjonsutstyr og annen arbeidende kapital.


 
I juni spurte NHO hva norsk bedriftseiere mener om blant annet formuesskatt på arbeidende kapital og hvilke forventninger de har til neste regjering. Resultatene fra spørreundersøkelsen (vedlagt) ble akkurat offentliggjort på en pressekonferanse med NHO-ledere Kristin Skolen Lund. I undersøkelsen fremkommer det at:

 

 • 9 av 10 bedriftseiere mener formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes
 • 8 av 10 bedriftseiere mener det vil skapes flere jobber de neste 3 – 5 årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes.
 • 8 av 10 bedriftseier mener det vil skapes færre jobber de neste 3 – 5 årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital økes.
 • Nesten 7 av 10 mener at formuesskatten gir deres bedrift en konkurranseulempe i møte med utenlandske konkurrenter.

 

På spørsmål om hva de mener neste regjering bør prioritere for å sikre deres bedrifts suksess svarer de:

 1. Lavere skatter og avgifter (45 pst)
 2. Forenkling, mindre byråkrati (15 pst) – Høyre vil forenkle for 10 milliarder
 3. Fleksible regler for arbeidslivet (6 pst) – Høyre ønsker et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv
 4. Samferdsel (5 pst) – Vi bygger landet og binder det sammen!
 5. Kunnskap, FoU (3 pst) – Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

 

Dette underbygger det vi hele tiden har sagt; Formuesskatten på maskiner, produksjonsutstyr og annen arbeidende kapital gjør det vanskeligere å skape flere jobber og er en særnorsk straffeskatt på norsk eierskap. Det siste norske pensjonister, gründere og jobbskapere trenger nå er 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter fra Arbeiderpartiet.

 

I tillegg viser undersøkelsen at Høyres satsing på skole, forskning og utvikling, vekstfremmende skatteletter, lavere barrierer inn i arbeidslivet og samferdsel, er etterspurt av dem som i dag skal skape morgendagens jobber.

 

Selv om debatten om formuesskatt på arbeidende kapital har preget nyhetsbildet nasjonalt, vinnes den lokalt og regionalt. Akersgata-pressen er mest opptatt av overskrifter, mens lokalpressen er opptatt av norskeide, lokale arbeidsplasser, lokal verdiskapning og lokale konsekvenser. Derfor skal vi først og fremst vinne diskusjonen lokalt med gode eksempler, stemmer og oppslag.

 

 

 • Vi har vist at det både er mulig å gi skattelette til vanlig folk (8000 kroner til en vanlig familie), samtidig som vi løser velferdsoppgaver bedre. Elevene lærer mer i skolene, helsekøene er kuttet og det bygges ut mer vei og bane. Til tross for at vanlig folk har fått beholde mer av egne penger, har statens skatteinntekter økt med 65 milliarder kroner i følge E24. Det er ingen motsetning mellom velferd og skattekutt.
 • Skatte- og avgiftslettelser har ikke forkjørsrett i våre budsjetter. De store pengene skal brukes på samferdsel, sykehus, forsvar og velferd i kommunene. I inneværende periode har kun 14 pst. av handlingsrommet blitt brukt på skatteletter.  
 • De som kan betale skatt, skal også betale skatt.
 • Med Høyre i regjering skal skatte- og avgiftstrykket ned, ikke opp. Vi skal ikke heve skattenivået med en krone i neste periode.
 • De rike i Norge skal betale skatt, og det gjør de. Men formueskatten er en dårlig skatt fordi den gjør at norske eiere betaler mer i skatt enn utenlandske eiere.
 • Vi skal fjerne formuesskatten på maskiner, produksjonsutstyr og annen arbeidende kapital. Straffeskatten på norske arbeidsplasser/eierskap skal vekk, ikke trappes opp.”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar