onsdag 17. januar 2018

Benketur til Bergen 15 januar.


Hordalandsbenken hadde årets første Benketur til Bergen, og besøkte sykehus, media og UIB. I denne bloggen kan du lese om besøket, arbeidet med å utvidingen på Haraldsplass, jobben med å få på plass et Protonsenter for kreftbehandling på Haukeland. Medieklyngen i Bergen, arbeidet med Marin Klynge, og mer av det gode arbeidet på UIB.


Besøk på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Her bygges det for fremtiden!

Sykehuset yter tjenester til 145000 av Hordaland sine innbyggere. Det pågår et stort arbeid med nytt bygg som skal stå ferdig høsten 2018. Her blir det ny sengeavdeling, nytt akuttmottak, ny hovedinngang, 175 senger hvor 75% er i enerom. Brutto areal er på 14200 kvadratmeter fordelt på 5 etg. Sykehuset jobber systematisk med kvalitet, forbedring og innovasjon. Sykehuset vokser kraftig, mest i aldergruppen 70+, med flere sykdommer. Her får pasienten helhetlig og tverrfaglig behandling.  

Liggetiden er kraftig redusert og flere får poliklinisk behandling. Det er ett stort pasientfokus i samarbeidet mellom fastleger, kommune og sykehus. Nå bygger sykehuset ut. kapasiteten utvides, og innbyggerne får et forbedret tilbud av fra høsten 2018 når det nye tilbygget åpner. 

 
Nytt tilbygg som skal stå ferdig høsten 2018 Besøk på Haukeland Universitetssykehus.

Landet kanskje beste sykehus på forskning, og fremst i landet på Partikkelbehandling av kreft (Partikkelterapi). De har arbeidet lenge med å få på plass et protonsenter for kreftbehandling. Dette er omtalt i vedatt statsbudsjett for 2018. Arbeidet med å realisere protonsenter i Norge kan endelig gi resultat. Det første senteret skal realiseres i oslo. Protonsenter nr 2 er planlagt til Haukeland. Det arbeides nå med å forsere oppstart av dette. Vi ønsker oss en snarest mulig realisering av protonsenteret. En simultan realisering av begge protonsenteren samtidig kan gi synergier. Uansett to senter vi gi landerts borgere en bede kapasitet, og vi gi synergieffekter innen forskning, doseplanlegging og behandlingsprotokoller.

Vi fikk også orientering om Mottaksmodellen og omvisning på det nye akutt mottaket på Haukeland. Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus består av Akuttmottak, Korttidsposten, Utgreiingsmottak og Akuttpost Bergen legevakt. De tre første er lokalisert på Haukeland, men Akuttposten er på Bergen legevakt.

Akuttmottak tar i mot pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp, alt fra enkle problemstillinger til alvorlig sykdom eller skade. Ca 160-170 pasienter daglig !  

Besøk i Medieklyngen i Bergen

Medieklyngen i Bergen har alt fått en fortjent NCE-status – National Center of Expertise. Hvor BT, BA, TV2, NRK, UiB og en lang rekke gründerbedrifter nå er samlokalisert. Over 100 bedrifter er medlemmer i klyngen.
Besøk i Media klyngen
Universitetet i Bergen (UiB) var den første TV 2 gikk i dialog med om MCB-prosjektet. UiB gikk sterkt inn i prosjektet, og satser stort. De har flyttet sin medieutdanning til MediaCity Bergen. Det skal legges til rette for fremragende forskning på digitale medier. Her vil studenter, forskere, journalister og teknologer være helt i forkant av utviklingen innen digital journalistikk, tv-produksjon og medieteknologi. MCB vil føre til en rekke innovasjoner og nyskapinger i møte mellom næringsliv og og universitetet. Dette merket vi godt. Da vi var ferdig med besøket møtte vi en av toppsjefene i NBC. Han og sin delegasjon skulle til TV2 for å se på utstyr i praktisk bruk som var lveret av leverandørbedrifter i klyngen. I Media City Bergen vil Institutt for informasjons- og medievitenskap få gode lokaler for forskning og undervisning. I tillegg til ordinære undervisningsrom vil flere spesialrom legge til rette for fremtidsrettet undervisning og forskning.
De ulike redaksjonene til hhv BA,BT,NRK og TV2 er lokalisert i nærheten av UIB sine lokaliteter. På vår runde besøkte vi redaksjonene til BT, TV2 og BT. I NRK var det lagt opp til en direktesendt runde med "benken" på NRK Radio.
Benken på direkte sendt radio i NRK studioet

Premier League "Hordalandsbenk" i TV2 studio
 
Redaktør i BT Øyulf Hjertenes

Vi gjør Bergen til en europeisk marin hovedstad

Marin verdiskapning i Norge i dag er rundt 100 milliarder kroner. Antatt verdiskapning i 2050 vil være 550 milliarder kroner. Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat. Vestlandet står for 56 prosent av marin forsknings- og utviklingsaktivitet i Norge, mot 20 prosent i Nord-Norge, 15 prosent på Østlandet og 9 prosent i Trøndelag. UiB er Norges største marine universitet. Vestlandsregionen har samlet Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø. En ny marin forskningsklynge kan få 700 årsverk og 1.000 marine forskere.  Fiskeri, oppdrett og marine produkter i Bergensregionen har en årlig omsetning på over 20 milliarder kroner, en årlig verdiskapning på ca 3 milliarder kroner, gir arbeid til 3.000 personer og omfatter nær 1000 bedrifter.

Tirsdag 1. september 2015 lanserte regjeringen et initiativ for å samle de fremste marine forskningsmiljøene i Bergen i én klynge. En slik etablering vil også knytte til seg marine næringer og således utvikle et slagkraftig og internasjonalt miljø. Arbeidet er komt godt i gang. Havforskningsinstituttet og NIFES er slått sammen, og det pågår et arbeid for å få samlet all marin forskning på ett sted hvor Marineholmen er en av de tre aktuelle tomter i Bergen.
Info om Marin klyng på Marineholmen
Universitetet i Bergen (UiB) har også her vært en pådriver i arbeidet med samlokalisering av en marin forskningsklynge i Bergen.  Flere selskaper innen havbruk og marin næring skal flytte til en samlokalisering på Marineholmen, som er et av de aktuelle lokasjonene.

UiB har sammen med andre toneangivende aktører innen marin forskning og utvikling arbeidet for tettere samarbeid i Bergensregionen. Våren 2015 ble det inngått en strategisk avtale mellom UiB og Havforskningsinstituttet, noe som nå får sin naturlige forlengelse i form av den marine masterplanen til regjeringen. Både UiB og Havforskningsinstituttet ser økt tverrfaglig samarbeid som avgjørende for utviklingen av marin forskning, forvaltning, utdanning og bærekraftig næringsutvikling fremover. En egen evaluering viser også at UiBs marine forskning er blant verdens beste.

Samfunn gevinsten med den marine klyngen er stor og det blir påpekt:

•Styrke grunnforskning og anvendte forskning på det marine området.

•Øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning

•Synliggjøre samfunnsnytten og konsekvenser av kunnskap basert på marin forskning

•Profilere og utnytte den marine kompetansen ved partnerinstitusjonene.

•Tilrettelegge for at Bergen blir kontaktpunkt for større nasjonale og internasjonale prosjekter, konferanser og faglige sekretariater

•Samarbeide om økt rekruttering av dyktige studenter og forskere samt utvikling av forskerutdanningsprogrammer.

Vi besøkte også Bergen Teknologioverføring AS (BTO) er et selskap som eies av UIB, Helse Bergen, Havforskningen, NHH, Høyskolen på Vestlandet og SIVA. Deres mål er å identifisere, evaluere, utvikle og realisere forskningsresultater de mener kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensiale. I lokalene på Marineholmen huser man er rekke oppstarts bedrifter og gründere. Jeg har besøkt BTO mange ganger, og hver gang spå møter jeg nye gründere, med kjempespennende prosjekt som de er i gang med å kommersialisere og realisere.
BTO støtter totalt tolv forskningsinstitusjoner med å kommersialisere og overføre teknologi. Til sammen har BTOs partnere rundt 4 000 ansatte, 30 000 studenter og en forskningsbase på mer enn fem milliarder norske kroner. Forskningsavdelinger, fakulteter og studenter ved disse institusjonene henvender seg til BTO med i overkant hundre ideer i året.

Deretter drog vi videre til Skeivt Arkiv og UIB sine lokaler på Høyden. Her ble det også innlegg av rektor, Medborgerpanelet og Bjerknessenteret.
Fylt av gode inntrykk og "noe notert bak øret" for oppfølging på Stortinget, ble vi servert middag i UIB sin representasjonsbolig.

Som folkevalgte og Hordaland sine representanter på Stortinget er det viktig å kjenne vår egen region sine fortrinn og utfordringer. Derfor er det både viktig og nyttig med slike tverrpolitiske benketurer der vi møter ulike offentlige og private organisasjoner.
 
Vi fikk flott musikk både på klaver og gitar, både før og etter middagen!

mvh
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar