lørdag 6. januar 2018

Første Nyttårsmøte for Benken


Godt Nytt År!
3.januar så var Hordalandsbenken i full sving igjen i det nye året.
Da var det deltagelse på Fylkesordførerens årlige «Nyttårsmøte», og møte med Bergen kommune samt befaring på DNS.
Fylkesordførerens årlige nyttårsmøte samlet i god tradisjon gode representanter fra næringsliv, Akademika, politikk, kultur og samfunnslivet forøvrig til det årlige nyttårsmøtet. På agendaen sto det viktige tema innen fremtidens krav til kompetanse. Engasjerte innledere sørget for gode innlegg.


Spørsmålet er; Hvordan få alle med i fremtidens jobber?
Hvilke fokus skal vi ha for at samfunnet skal lykkes bedre i fremtiden.
Partileder i KRF Knut Arild Hareide sa det enkelt; «det handler om å lære seg å lære».
Samfunnet er i omstilling. Det skjer fornying og kontinuerlige endringer. Derfor er det å lære, å lære mere av noe, viktig. Vi blir på mange måter aldri utlært.

Silvija Seres
Presidenten i Polyteknisk forening Silvilja Seres pekte på at 65% av jobbene som er i dag forsvinner i sin nåværende form. I tillegg vil 30% av jobbene kanskje også forsvinne grunnet effektivisering. Begge disse poengene er særdeles viktig å håndtere godt for å sikre flest mulig jobb i fremtiden.Vi må vite hva vi er gode til, og faktisk bare bli enda bedre på det vi kan. Kar Erik Schøtt- Pedersen i Norsk Olje og- Gass pekte på det faktum at olje og gass kommer til å være særdeles viktig for både landet og Hordaland i lang lang tid. Næringen sørger for arbeid til 65000 arbeidstakere i Hordaland. Å erstatte disse jobbene vil ta tid for de som evt måtte ha det som mål. Det lar seg ikke gjøre på få år. 
Verden treng olje til mere enn å bruke det som fossilt brennstoff. 

Rektor UIB Dag Rune Olsen fremhevet den vellykkede klynge satsingen som Erna startet allerede den gang hun var kommunalminister, og som regjeringen nå har utvidet og forbedret. Klyngene har en egen drivkraft i seg selv der Akademika og næringsliv arbeider tett sammen, som gir innovasjon. I Bergen har vi en rekke klynger innen Seafood, Subsea, Maritim, Klima, Finans, Media som er viktige nav i regionen. Disse må videreutvikles, og vi har plass til flere klynger. Det var også andre innledere som bidrog med gode innlegg.

Etter Fylkesordførerens nyttårsmøte, hyggelig mingling og en riktig så god liunsj, så var det møte med Bergen kommune. Her stilte ordføreren og flere representanter fra bystyret, samt Byrådet. Her i dette møtet ble det pekt på viktige politikkområder for Bergen og Hordaland. Alt fra å sikre den marine klyngen sin planer om samlokalisering, til en forutsigbar innvandrings og flyktningpolitikk, kultur, helse og barnehagepolitikk, bærekraftige byer og distrikt sto også på dagsorden. 

Poenget til byrådsleder Harald Scheldrup var et ønske om at benken samarbeider på tvers av politiske parti. Og Det gjør vi!


Bilde tatt fra senen ut mot hoved salen.

Dagen ble avsluttet med en befaring på Den Nationale Sene. Byens store stolthet DNS er fra 1909. Det pågår en KS1 utredning for å modernisere og oppgradere både bygningsmasse og arealene. God senekunst må sikres, samt effektive arbeidsprosesser og godt arbeidsmiljø. Målet er at DNS i fremtiden skal være en børekraftig kulturinstitusjon og et kulturelt samlingspunkt. Bygget og parken er vernet, så dette er et krevende og viktig arbeid.

verksted langt nede i kjelleren.
Benken er i gang. Vi ser fram til mye spennende og godt arbeid for Hordaland og Vestlandet!
-og det som er godt for Hordaland og Vestlandet - er godt for resten av landet :-)

OveIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar