lørdag 22. september 2018

Økning i antall lærekontrakter


Nylig publiserte utdanningsdirektoratet nye, foreløpige tall, som viser at det er en økning i antall lærekontrakter. Flere fylker har økning både fra 2016 og 2017, andre fylker har økning fra 2016, men ikke 2017 og ett fylke har nedgang.
Flere elever velger yrkesfag og antallet lærekontrakter øker nasjonale for tredje året på rad. Men vi kan ikke la gode tall bli en hvilepute.
 
For å fullføre utdanningen sin er yrkesfagelever helt avhengige av å få læreplass. Derfor er det veldig bra at de foreløpige tallene viser at antallet lærekontrakter i Hordaland har økt fra 40,2 prosent i august 2016 til 50,2 prosent i august 2018. Det betyr at vi ligger godt an for det endelige tallet for året.


Men vi trenger flere læreplasser. Selv om det ordner seg for flere er det for mange som står utenfor. Det er helt avgjørende at bedrifter og det offentlige stiller seg til disposisjon og sikrer elevene en god læretid.

Regjeringen har de siste årene gjort det enklere å ta inn lærlinger. Vi har økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, skjerpet krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud, innført en merkeordning for lærebedrifter, økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov og fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe læreplasser.

Summen av dette burde gjør det mer attraktivt for bedrifter og det offentlige å ta inn lærlinger. Vi tror at de som i dag ikke er lærebedrifter går glipp av verdifull arbeidsinnsats. Når bedriftene selv skriker etter kvalifisert arbeidskraft må de også bidra til at flere får fullført utdanningen sin gjennom å åpne opp dørene til bedriften og gi plass til neste generasjon.

 Vi tror at tryggheten i å få seg en jobb, starter med sikkerheten i å få seg en læreplass. Vi vil utfordre bedrifter og det offentlige i Hordaland til å kaste seg på den viktige jobben med å gi alle elever en læreplass og ikke si seg fornøyde før alle har fått en plass.

Fakta

Dette gjør regjeringen for å styrke yrkesfagene

·         Ny struktur for yrkesfaglige utdanninger: Fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering

·         Fornyer fellesfagene i videregående opplæring, og styrket med dette yrkesrettingen av fellesfag som matematikk og norsk

·         Et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen

·         Fortsetter satsing på etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere gjennom Yrkesfaglærerløftet. Hospiteringsordninger og lektor 2-ordning for yrkesfag videreføres

·         Yrkesfagelever får rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Det gjør veien fra yrkesfag til høyere utdanning enklere for de som ønsker dette

·         Lærlingtilskuddet har blitt økt med totalt 21 000 kroner per lærekontrakt. Det gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger

·         Økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov

·         Skjerpet krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud og ny strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter

·         Etablert egen merkeordning for lærebedrifter

·         Gjort det mulig å bytte fra studieforberedende linjer til yrkesfag uten å gå et år om igjen

·         Styrket yrkesfag og fagskolene med over 70 millioner kroner i 2018. Det kommer på toppen av om lag 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017

Søkere som har fått lærekontrakt per august, fordelt på fylke 2016-2018 (prosent)

 

August 2016
August 2017
August 2018
Akershus
33,1
40,5
35,8
Aust-Agder
41
43,3
50
Buskerud
22,6
23,1
28,2
Finnmark
42,2
53,1
52,8
Hedmark
54,4
57,2
56,8
Hordaland
40,2
46,8
50,2
Møre og Romsdal
39,2
47,1
47,4
Nordland
31,2
33,4
36,6
Nord-Trøndelag
38,8
51,7
Oppland
46,6
48,4
52,3
Oslo
46,5
52,1
50,7
Rogaland
42,2
48,2
47,5
Sogn og Fjordane
35,8
36,4
57,3
Sør-Trøndelag
48,5
45,8
Telemark
26,7
26,9
39,4
Troms
33,3
24,2
34,7
Trøndelag
46,2
Vest-Agder
43,2
51,2
57,8
Vestfold
34,2
42,6
30,7
Østfold
13,9
15,6
31,1
Hele landet
37,6
41,8
44,3

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar