mandag 13. september 2021

En oljeskatt for fremtiden

 Forslaget til ny oljeskatt trygger tusenvis av jobber. Olje og gass vil fortsette å være Norges viktigste næring i overskuelig tid.  Terje Søviknes (Frp) trenger ikke ha medlidenhet med oss. Han bør heller sakke med bransjen. Der vil han få bekreftet at regjeringen sitt forslag er rett.

Noen tolket regjeringen sitt forslag til ny petroleumsskatt  som et angrep på oljebransjen. Det var feil. Reaksjonene fra næringen og analytikere de siste dagene har gjort det klart.  

 “For nye felt ser dette gunstig ut”, sier Tore Gulbrandsøy, leder av Rystads Energys Stavanger-kontor.

Norsk Olje og Gass støtter også forslaget. LO mener Frp fører en strutsepolitikk.

Da næringen sto overfor utfordringer i fjor sørget derfor Stortinget for en redningspakke, med midlertidige skatteendringer for oljenæringen. Neste år starter utfasingen av disse reglene. Den nye skatten bygger en bro mellom den midlertidige ordningen og den ordinære ordningen,  som var moden for endring av flere grunner:

For det første, så får industrien bedre forutsigbarhet. Vi klargjør hva slags skattesystem en må forholde seg til når de midlertidige reglene fases ut fra 2022.   

For det andre, så vil selskapene få tilført mer likviditet siden man får avskrevet investeringer og letekostnader samme år som kostnaden påløper.  

For det tredje, så vil det nye skatteforslaget rydde av veien diskusjonen om hvorvidt skattebetalerne tar på seg større risiko enn selskapene. Vi trenger ikke flere slike eksempler som Yme plattformen. Med dette forslaget vil prosjekter som er lønnsomme for selskapene også være lønnsomme for skattebetalerne. Punktum.   

Som en rekke oljeanalytikere har bekreftet, så vil avviklingen for de fleste selskaper ikke ha betydning. Med regjeringen sitt nye forslag til skatt for oljenæringen tjener både selskapene og samfunnet på, og ikke minst alle som jobber i næringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar