fredag 16. august 2013

fedrekvote - Hva er best for barnet?


Arbeiderpartiets Jette F.Christensen refererer til forsking og fremsetter påstander mot Høyre som det overhodet ikke er grunnlag for.  Hun viser heller ikke til hvilken forsking hun bygger sine påstander på, og hun kan umulig ha fått med seg alle fakta.
 


På sine egne premisser er fedrekvoten ment å fremme likestilling og det er det Jette argumenterer med. Det er ikke dokumentert at den har en slik effekt. Det er heller ikke noen enighet blant forskerne på dette.  Det finnes bare noen få studier av perifere enkeltspørsmål som på ingen måte dekker hele bildet. Jeg oppfordrer Jette og andre til å lese intervju med mannsforsker, likestillingsforsker og sosiolog Margunn Bjørnholt i Klassekampen 1. august i år.

Helt uavhengig av spørsmålet om likestilling så bør det primære formålet med foreldrepermisjonen, som Høyre har påpekt, være hva som er bra for barn, ikke likestilling mellom de voksne. Vi voksne får ordne oss på andre måter. Det er ingen mangel på advarsler mot fedrekvoten fra barnepsykologer og andre med kompetanse på dette, utfra det vi vet om små barn innenfor barnepsykologien. Faktisk har jeg aldri noensinne sett en forsker med kompetanse på barn støtte fedrekvoten.

Førsteamanuensis i psykologi ved NTNU Leif Edward Ottesen Kennair har f.eks. uttalt at fedrekvoten er "basert på ideologi, og i svært liten grad på kunnskap" og at den er "et sosialt eksperiment man ikke aner konsekvensene av". Han får støtte av humanbiologen Terje Bongard med doktorgrad på foreldreskap. Norges ledende ekspert på de minste barnas psykiske helse, professor i barnepsykologi ved NTNU Turid Suzanne Berg-Nielsen, har advart mot at barn kan påføres stress.  Jeg deltar gjerne i debatt, men skulle hjerne sett at Jette viste til relevant forsking og ikke bare løse påstander før hun «gyver løs».


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar