søndag 18. august 2013

Pappaperm - Høyres og AP sin virkelighet


Takk til arbeiderpartiet for at de viser til hvilken forskning de mener er relevant og viktig for pappaperm debatten. Innlegget til Jan Stian Vold 16.august på BTdebatt (som no er signert Jette F.C??),og det han henviser til bekrefter jo min oppfatning av at fedrekvotens effekt på likestilling er dårlig dokumentert.
 Etter mange år med fedrekvote er troen på pappaperm som virkemiddel for likestilling fortsatt større enn det er forskningsmessig dekning for hos arbeiderpartiet. Man tror og håper mer enn man vet om fedrekvotens effekt på likestillingen. Forskningen gir som jeg skriver i mine innlegg her på BTDebatt gir tvetydige resultater, både når det gjelder effekten på likestilling i hjemmet og på kvinners karriere og lønnsutvikling. Sosiolog og mannsforsker Margunn Bjørnholt skriver i sin kronikk 14.august http://www.minervanett.no/mirakelkur-eller-avledningsmanover/ at noen studier finner en statistisk sammenheng mellom uttak av pappaperm og likestilling i hjemmet, men det er i dag allment akseptert at dette skyldes det som kalles seleksjonseffekter: Par som er mer likestilte deler også mer på permisjonen, uten at likestillingen hjemme er resultat av permisjonen. Det er vanskelig å undersøke effekter av enkeltreformer som fedrekvoten, ettersom det er vanskelig å isolere dette tiltaket fra andre faktorer. I tillegg til at det er vanskelig å skaffe sikker kunnskap om effekter er det også lite forskning på hvordan fedrekvoten brukes i praksis av familier i ulike livssituasjoner. Høyre har således ingen vanskeligheter med virkeligheten. Det ser ut som om det er arbeiderpartiet som fornekter virkeligheten i denne debatten.

Høyre vil ha et samfunn med like muligheter for alle. Vi vil gi kvinner og menn like rettigheter, slik at de har mulighet til å ta egne, frie valg. Høyre vil ha en enklere og mer fleksibel foreldrepermisjon hvor mor og far får rett til å dele hele permisjonstiden fritt mellom seg til det de oppfatter som det beste for sin familie. Det er likestilling. Det beste innspillet etter min mening så langt i debatten, var hun som ønsket seg pappaen litt lengre hjemme i en felles permisjon med mammaen og barnet like etter fødselen. Det hadde vært god familiepolitikk og som jeg ønsker å følge opp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar