fredag 10. januar 2014

5000 tonn makrell i nord


Fiskeri- og kystdepartementet har i reguleringen av fisket etter makrell i 2014, satt av 5000 tonn makrell for et makrellfiske i Nord-Norge. Dette har skapt sterke reaksjoner blant enkelte fiskere og redere og ikke minst politikere. I denne bloggen kan du lese litt om bakgrunnen for denne reguleringen og hvordan prosessen fremover blir.
 


Makrellbestanden har økt betydelig, samtidig med at den har fått en langt mer nordlig utbredelse enn tidligere. Dette ser vi blant annet på Island og Færøyene der det har foregått et stort fiskeri sett i lys av hva som har vært gjort historisk. I den norske sonen de siste årene har det i sommerhalvåret stått store mengder makrell i fjordene i Nord-Norge, som det har vist seg at ingen utnytter innenfor eksisterende rammer.
De største pelagiske fiskerne holder til i Sør-Norge, og ønsker selvsagt å fiske sin makrellkvote utenfor ”stuedøren” når den er tilgjengelig her sør. På mange måter blir det rett å fiske den her sør, både av bedriftsøkonomiske årsaker og miljøhensyn. Det belaster selvsagt både drivstoffregnskapet og miljøet å gå fra sør til nord for å fiske – spesielt om det ikke er nødvendig, gitt at makrellen også lar seg fiske i sør.

Den mer nordlige utbredelsen av makrellen har bekymret både fiskere og forskere, med hensyn til negative påvirkninger på økosystemet og andre bestander som sild og sei. Makrellen er en utpreget rovfisk, som gjør ”rent bord” i sitt møte med fiskelarver, yngel og småsild. Dette må myndighetene ta på alvor.

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) har gitt et råd som åpner for en kvoteøkning på 64,2 % sammenlignet med 2013. Det kan for øvrig være en felles interesse i å få dokumentert den mer nordlige utbredelsen, gjennom blant annet fangststatistikk. Det er ikke mulig eller ønskelig å antyde den endelige norske totalkvoten. ICES tilrår at landingene av makrell ikke overstiger 889 886 tonn i 2014 totalt sett, noe som er en økning på 64,2 % siden 2013. Den endelige norske kvoten vil derfor øke betydelig i forhold til de 150 000 som er satt som foreløpig kvote. Avsetningen på 5000 tonn vil ikke økes og vil således utgjøre en beskjeden andel.
Når det er foretatt en avsetning på 5000 tonn til et makrellfiske i nord, er det også tatt i betraktning at fiskeriet må være av et visst omfang for at mottaksleddet på landsiden skal vise interesse og være villige til å ta imot. Uten lokale mottak kan det neppe forventes at det kommer i gang et makrellfiske i nord blant de minste fartøyene i åpen gruppe. Da må i så fall makrellen fraktes sørover.

Det blir ingen nye konsesjoner, og ordningen kan enkelt innskrenkes senere om det vurderes hensiktsmessig. Departementet har presisert at avsetningen på 5000 tonn ikke skal få konsekvenser for den etablerte fordelingen mellom flåtegruppene. Det vil si at alle flåtegrupper skal kunne delta på dette med sin respektive andel. Når det gjelder kriterier for deltakelse vil departementet lage en høring om det snarlig. Min oppfordring til rederne og fiskerne i sør er at de bidrar konstruktivt for å nå målsettingen om økt fiske i nord. Å forvalte fiskeriressursene optimalt krever samspill, og det offentlige sin oppgave er å forvalte alle bestander optimalt. Da bør næringen også bidra til å fiske der myndighetene vil at fisket skal foregå, av økologiske årsaker.

Skitt fiske!
Ove

 

 

 

5 kommentarer:

 1. Jeg synes det er frekt av Nordlendingene å stikke av med fisk som de ikke har eierskapet til. Ikke har de greier på å håndtere penger heller.

  SvarSlett
 2. Du skal vel gi bort makrellen til Nord Norge virker det som.

  SvarSlett
 3. Hei, det er slik at det kun stilles krav om at den skal fiskes der nord, ikke at det er norlendinger som skal fiske den. Dey er mange båter der oppe nå som kommer fra sør norge. Mvg ove

  SvarSlett
 4. Ja anonym er selv nordlending. Svaret var som forventet. Dette var bare en liten provokasjon. Nordlendingene er jo ekskludert fra både trålfiken og makrellen. Jeg har planer om å organisere en kraftig motstand på dette feltet. Hva er din formening om at nordlendingene blir ekskludert fra å fiske utenfor sin egen stuedør.

  http://www.lofotposten.no/lokale_nyheter/article7451734.ece#/responses/7835250

  SvarSlett
 5. Hei, de er ikke ekskludert, men har man ikke kvote så har man ikke kvote på makrell - uavhengig av hvor man kommer fra. Prinsipielt så mener jeg at fisk er en nasjonal ressurs og at fylkes bindingene må oppheves. Da kan man kjøpe og selge kvoter langs kysten etter behov, men dette er ikke regjeringens politikk. mvh Ove.

  SvarSlett