lørdag 11. januar 2014

Første uka på jobb i det nye året

Denne uka har eg deltatt både på NHO arrangement lokalt her i Hordaland og på NHO sin års konferanse i Oslo. Spennende og interessante dager. Onsdag kveld og torsdag var jeg i Stavanger og holdt innlegg på samvirkekonferansen der temaet var Rogalandsjordbruket og framtida.Næringspolitikk handler om vår felles framtid. Om rammebetingelsene til næringslivet og hvordan samfunnet skal utvikle seg. På NHO møtet i Bergen sammen med Bergen Næringsråd var lokale saker selvsagt tema. På NHO sin års konferanse var Læringslivet og kompetanse temaet. Viktig tema – det handler om vår felles framtid.

Læring og endringer skjer også innen landbruket. Onsdag og Torsdag møtte eg engasjerte rogalendinger som var opptatt av landbruket sine rammebetingelser for utvikling i årene som kommer. Høyre ønsker å bedre lønnsomheten i landbruket, samtidig som vi ser for oss at overføringene fra Staten skal ned. I tillegg vil vi ha mest mulig sjølforsyning av mat. Ei umulig oppgave vil flire hevde. Dette kom også fram under debatten på Samvirkekonferansen torsdagen.

Norsk Institutt for landbruksforskning har vurdert Høyres sin landbrukspolitikk og mener det lar seg gjøre. Det vil skje ytterligere endringer i landbruket på sikt, men disse strukturendringene har allerede pågått lenge over mange år. Det gjenstår likevel å vri subsidiene til økt matproduksjon og bruke støtteordningene optimalt. Sett fra min side vil Rogalandsbøndene kunne komme godt ut fra de endringene som skjer i denne næringen. Det er viktig at endringene går naturlig over tid. Mangen har investert mye i gård og bruk. Rogaland har gode forutsetninger for landbruk, og i en nasjonal undersøkelse mener 71% av landets innbyggere at Jordvernet er særdeles viktig her. Det betyr at mange ser på denne regionen som viktig i matproduksjonen. Det betyr IKKE at vi ikke skal ha landbruk i andre deler av landet. Det skal vi, men vi må kanskje nytte regionene og landsdelene sine konkurranseforttrinn betre enn det vi gjør. Samfunnet endrer seg. Vi må lære og vi må ta ny teknologi i bruk også innen landbruket. På turen fikk jeg besøke ulik bruk. Både Gartneri, melke og kyllingproduksjon blei besøkt. Bildet ned nedenfor er tatt i et relativt nytt fjøs med det nyeste av teknologi som er tatt i bruk i landbruket. Dette vitnar om at det er fullt mulig å få til ytterligere rasjonell drift, men skal vi få det til må vi gjøre det enklere for boden å få større gård. Dette gjelder i både areal og kvoter. Vi skal likevel ikke bli hverken "USA bønder eller danske bønder" slik kritikkerne er redd for. Kvalitet, dyrevelferd, folkehelse og økonomi er  i fokus i Høyre sitt "landbruk". 
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar