tirsdag 26. juli 2016

Nye arbeidsplasser er jobb nr 1 for regjeringen


Å skape nye lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter til vårt velferdssamfunn, og gir trygghet for arbeidstaker og familien er ingen lett jobb.

Regjeringen har satset langsiktig på å styrke konkurransekraften til næringslivet. Det er investert i kunnskap, forskning, infrastruktur som gir innovasjon og utvikling over tid, slik at det kan skapes lønnsomme arbeidsplasser. På kort sikt er tilført midler til mere kortsiktige sysselsettingstiltak. Antall tiltaksplasser er økt og en egen ungdomspakke er vedtatt. Lønnstilskudd styrkes for å gjøre det mer attraktivt å ansette utsatte grupper av arbeidssøkere. Budsjettene er rettet mot å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Vi møter ledigheten med tiltak for arbeid, aktivitet og omstilling.
Vi kjenner retorikken fra AP; For lite, for mye, for tidlig, for sent. Uansett hvilke tiltak regjeringen fremmer så er det retorikken.  I den langsiktige satsingen på å bedre konkurransekraften, og få et skattesystem som er mere lik våre konkurrerende land, så omtaler AP dette som skattelette til de rike, selv om de har stemt for skattereformen. Når regjeringen leverer tidenes satsing på infrastruktur, kunnskap, forsking og utvikling for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser, så er svaret at det er for lite, og for sent.
De som følger med i budsjettdiskusjonene vil fort se at arbeiderpartiet sin kabal for politikk og retorikk ikke går opp. Hvilke alternativer er det de egentlig har?
I praksis så er det kun bruk av mere offentlige budsjettmidler til arbeidsmarkedstiltak og kortsiktig sysselsetting de har å by på. Det er lite satsing på å skape nye lønnsomme arbeidsplasser.
Arbeiderpartiet skryter av at det ble skapt mange hundre tusen nye jobber med de rødgrønne i regjering. Men, sjefsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og leder av Senter for lønnsdannelse Roger Bjørnstad har påpekt at veksten i offentlig sektor har tatt mange av de nordmenn som er erstattet av billig arbeidsinnvandring i en rekke ulike fag. I tillegg påpeker han at økningen i offentlig konsum og investeringer har gitt 87000 ekstra sysselsatte, 113000 stillinger i Olje og gass sektoren, og hele 180000 stillinger som følge av den lave renten. Lite av veksten i antall arbeidsplasser under den forrige regjering kan således forklares med AP sin politikk. Hverken oljepris eller renter er lett å påvirke i en liten åpen økonomi.
Høyre gikk til valg på å styrke norsk konkurransekraft i 2013 for norsk industri. Regjeringen og samarbeidspartia V og KrF er i full gang med ny politikk for sysselsetting og vekst. Det er investert i kunnskap, forskning, infrastruktur og et skattesystem som gir innovasjon, utvikling og lønnsomme arbeidsplasser. Selv om ledigheten går opp i syv fylker, går ledigheten ned i 12 andre fylker. Vi er på rett vei.
 
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar