onsdag 3. august 2016

Bondelaget og Staten enige, bøndene leverer og AP fortviler


Bøndene og Staten ble i år også enige om landbruksoppgjøret, og Stortinget fikk fint lite med saken å gjøre. Siden bøndene har forhandlingsrett med Staten er det også den beste løsningen. Likevel, AP-leder Jonas Gahr Støre dukket opp på Bondetinget og sa han ikke har glemt landbruket. Han vil reversere liberaliseringen til regjeringen, snu det han mener er «å bygge ned en modell som fungerer» for heller «å bygge videre på modellen og fornye». Det er jo flott at Støre forteller hva han ikke vil, men det er neimen ikke lett å få fatt i hva han egentlig vil. Støre røre igjen.


Norske bønder er selvstendig næringsdrivende, men med forhandlingsrett med staten. Høyre mener det er viktig å gi bonden mulighet og ansvar til selv å tilpasse produksjonen best mulig til gårdens ressursgrunnlag. Bonden kjenner tross alt sin egen gård best. Regjeringen og Stortinget har derfor gjennomført endringer som gir bonden økt frihet og en enklere hverdag. Vi har slått sammen satsintervaller i tilskudd til husdyr, innført felles kvotetak for alle typer melkeforetak, avviklet det særskilte samdriftsregelverket og fjernet beløpstaket i tilskudd til husdyr. Vi har til og med tillatt salg av Cider rett fra bondens gård, og mye mye mer. Når AP og Støre tar til orde for å øke differensieringen av virkemidlene, og reversere liberaliseringen, betyr det at han vil reversere dette? Vil han at staten skal bestemme hva bonden skal produsere på gården sin, og hvordan? Er han uenig i at bonden skal få selge Cider fra gården sin? Er han uenig med sitt eget parti som støtter at det ble en avtale mellom Staten og bøndene?
Høyre mener staten kan gi bøndene inntektsmuligheter ved å legge rammer for bøndenes næringsvirksomhet, og gi tilskudd etter produksjon. Under dagens regjering har bøndenes inntektsvekst vært dobbelt så stor som andre grupper i samfunnet. Resultatene viser at regjeringens politikk virker. Det produseres mer mat i Norge, på både store og små gårdsbruk. Da tjener også bonden penger!
I Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør vil AP at det skal være et mål å holde antall bønder om lag på dagens nivå. AP tar egentlig til ordet for planøkonomi innen landbruket. Mens AP bruker sommeren på å fundere på hvordan de skal bygge videre og fornye med sine planøkonomiske drømmer, kan vi andre nyte deilig norsk mat, med fortreffende Cider i glasset, og innse at regjeringen sin modell virker aldeles utmerket. God sommer!


Deilig Cider fra Hardanger! 
Ove Trellevik
Stortingsrepresentant (H)
Medlem næringskomiteen
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar