tirsdag 28. mars 2017

Gaveforsterkning 2017 – Hordaland


Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 8,7 mill. kroner i gaveforsterkning til 15 kunst – og kulturvirksomheter i Hordaland: Teaterdrift Bergen, Bymuseet i Bergen, Granvin herad, Museumssenteret i Hordaland, Bergen Nasjonale Opera, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, Nattjazz, KODE Kunstmuseene i Bergen, Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum, Bergen Kunsthall, Baroniet i Rosendal, Museum Vest, Oseana Kunst og Kultursenter, Festspillene i Bergen og Vossa Jazz

 
Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 35,1 mill. kroner.

 Om tilskuddsmottakerne

Teaterdrift Bergen

 • Mottar kr 125 000 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 500 000 fra Sparebanken Vest.
 • Gaven skal gå til finansiering av stilling som daglig leder på Cornerteateret i Bergen.
 • Teaterdrift Bergen eies av Vestlandske Teatersenter og Proscen og er driftsselskap for Cornerteatret i Bergen.
 • Cornerteatret er et produksjons – og visningshus for det frie scenekunstfeltet i Hordaland, og et kreativt scenehus for barn og ungdom.
 • Daglig leder ved Cornerteatret er Marit Eikemo, tlf. 416 88 376.

 

Bymuseet i Bergen

 • Mottar kr 445 250 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1,78 mill. kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og H.Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen`s Almenyttige Fond.
 • Gavene skal benyttes til nytt Steinway konsertflygel til Håkonshallen samt utvikling av nye produkter til museumsbutikken på Gamle Bergen Museum.
 • Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk- og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune.
 • Bymuseet mottar 17,6 mill. kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Det er 55 årsverk ved museet, som hadde 186 725 besøkende i 2015.
 • Bymuseet ledes av direktør Marianne L. Nielsen,

  Granvin herad

 • Mottar kr 75 000 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 300 000 fra Sparebankstiftinga Hardanger.
 • Gaven skal benyttes til istandsetting av kulturbygget Kulturbanken.
 • Granvin herad er en Hardangerkommune med ca. 930 innbyggere.
 • Granvin herad driver kulturhuset Kulturbanken, som huser bibliotek, resepsjon for bygdemuseet, samt formidlingsrom for blant annet folkemusikk, og gaven skal gå til innredning av dette huset.
 • Ordfører i Granvin herad er Ingebjørg Winjum, tlf. 404 03 863

 Museumssenteret i Hordaland

 • Mottar kr 569 250 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 2,27 mill. kroner fra Utvandringssenterets venner.
 • Gaven skal benyttes til realisering av nytt museumsbygg ved Vestnorsk utvandringssenter.
 • Museumssenteret i Hordaland er en stiftelse av flere konsoliderte museer i Hordaland, med avdelinger i Salhus, på Lygra, Radøy og Osterøy.
 • Museumssenteret i Hordaland mottar 11,6 mill. kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Det er 40 årsverk knyttet til senteret som hadde 24 418 besøkende i 2015.  
 • Museumssenteret i Hordaland ledes av direktør Atle Ove Martinussen,

Bergen Nasjonale Opera

 • Mottar 1,28 mill. kroner kr i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 5,1 mill. kroner fra Kavlifondet og Trond Mohn ved Meteva AS.
 • Gavene skal benyttes til prosjektet Unge stemmer og videre utvikling av Bergen Nasjonale Opera.
 • Bergen Nasjonale Opera ble etablert i 2005 som stiftelse av Bergen Filharmoniske Orkester v/ Stiftelsen Harmonien, A/S Den Nationale Scene, Grieghallen AS og Festspillene i Bergen.
 • Operaen har base i Bergen og har Bergen Filharmoniske Orkester som fast samarbeidspartner.
 • Bergen Nasjonale Opera mottar driftstilskudd på 20 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Operaen hadde 26,19 lønnede årsverk og et samlet publikum på 17 582 i 2015.
 • Bergen Nasjonale Opera ledes av operasjef Mary Miller.
 

Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

 • Mottar kr 682 500 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 2,73 mill. kroner fra AS Rika, Grieg Foundation, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Kavlifondet.
 • Gavene skal benyttes til å støtte opp om orkesterets innspillinger, videreutvikle orkesterets digitale konserthus, samt innkjøp av utstyr som løfter kvaliteten på overføringer, samt støtte til De Unges Konsert.
 • Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester regner sin historie tilbake til 1765. Orkesteret består av 101 musikere som ledes av sjefsdirigent Edward Gardner.
 • Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien har Grieghallen i Bergen som fast konsertarena.
 • Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og Digitalt konserthus inngår også i Musikkselskapet Harmonien.
 • Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien mottar driftstilskudd på 131,8 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien hadde i 2015 122,8 lønnede årsverk og et samlet publikum 122 514.
 • Adm. direktør for Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien er Bernt E. Bauge.

 

NATTJAZZ

 • Mottar kr 150 000 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen kr 600 000 fra Sparebanken Vest (Visjon Vest) og Canal Digital Kabel TV.
 • Gavene skal benyttes til Nattjazz 2016.
 • NATTJAZZ er en festival som arrangeres årlig på USF Verftet i Bergen.
 • Festivalen ble arrangert første gang i 1972 og har en musikalsk profil med hovedvekt på etnisk og moderne jazz.
 • NATTJAZZ mottar offentlig tilskudd fra Kulturrådet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
 • NATTJAZZ ledes av festivalsjef Jon Skjerdal.
   

KODE Kunstmuseene i Bergen

 • Mottar kr 950 000 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 3,8 mill. kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.
 • Gaven skal benyttes til Edvard Grieg Internasjonale pianokonkurranse 2016, samt drift og formidling
 • KODE Kunstmuseene i Bergen er en konsolidert enhet av fire museumsbygg i Bergen sentrum, samt komponisthjemmene til Ola Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg og er et museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. 
 • KODE mottar 23,3 mill. kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Det er 64 årsverk ved KODE, som i 2015 hadde 185 327 besøkende.
 • KODE ledes av direktør Karin Hindsbo.

 

Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum

 • Mottar kr 643 750 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 2,57 mill. kroner fra Grieg Foundation, Magda Müller Mowinckels Legat, Stiftelsen Neptun Bergen, Norwegian Hull Club, G.C. Rieber Fondene, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Bergens Rederiforening.
 • Gavene skal benyttes til forskningsprosjektet/boken «Bergen og Sjøfarten bind VI».
 • Bergens Sjøfartsmuseum er et av Norges eldste spesialmuseer og har forvaltningsansvar for marine kulturminner innenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.
 • Bergen Sjøfartsmuseum mottar 2,58 mill. kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Det er 13 årsverk ved museet, som hadde 28 554 besøkende i 2015.
 • Museet ledes av direktør Per Kristian Sebak.

 

Bergen Kunsthall

 • Mottar kr 35 000 i gaveforsterkning baser på pengegaver på til sammen kr 140 000 fra Fredrik Værslev og Familien Brynhildsens Legat.
 • Gavene skal benyttes til Festspillutstillingen 2016.
 • Bergen Kunsthall er visningssted for samtidskunst i Bergen og huser hvert år Festspillutstillingen i forbindelse med Festspillene i Bergen.
 • Bergen Kunsthall mottar driftstilskudd på 9,3 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2017.
 • I 2015 hadde Bergen Kunsthall 12,5 lønnede årsverk og 59 485 besøkende.
 • Bergen Kunsthall ledes av direktør Martin Clark, tlf. 940 15 050

 

Baroniet i Rosendal

 • Mottar kr 81 250 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 325 000 fra Knut Lauritz Galtung Døsvig.
 • Gaven skal benyttes til bygging av ny billettbod ved inngangen til Rosendal have.
 • Baroniet i Rosendal er et museum i Hordaland knyttet til slottet fra 1665.
 • Baroniet i Rosendal mottar driftstilskudd på 1,3 mill. kroner fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Det er 21 årsverk ved Baroniet, som i 2015 hadde 87 884 besøkende.
 • Baroniet Rosendal ledes av direktør Anne Grete Honerød.

 

Museum Vest

 • Mottar kr 75 000 i gaveforsterkning basert på pengegave på kr 300 000 fra GC Rieber Fondet.
 • Gaven skal benyttes til utstilling om selfangstnæringen ved Norges Fiskerimuseum.
 • Museum Vest er en stiftelse med konsoliderte museum i Hordaland og fungerer som regionmuseum for kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og på noen områder også for Bergen.
 • Museets faglige profil er nært knyttet til fiskeri og kystkultur og det har påtatt seg et nasjonalt nettverksansvar for disse fagområdene.
 • Museum Vest mottar 9,5 mill. kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017.
 • Det er 38 årsverk ved museet som hadde 11 704 besøkende i 2015.
 • Museum Vest ledes av direktør Stig Stark-Johansen.

 

Oseana Kunst og Kultursenter

 • Mottar kr 220 000 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen kr 880 000 fra Grieg Foundation og Alutec AS.
 • Gavene skal benyttes til kunstkuratorstilling og kulturhusdrift.
 • Oseana Kunst og Kultursenter er kulturhus i Os kommune og ble åpnet i 2011.
 • Oseana drives som et kommunalt foretak og inneholder kultursal, galleri, restaurant og diverse lokaler for et variert kulturtilbud.
 • Oseana Kunst og Kultursenter ledes av direktør Ole Tobias Lindeberg.
   

Festspillene i Bergen

 • Mottar kr 3,3 mill. kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 13,5 mill. kroner fra Yvonne & Bjarne Rieber v. AS Rika, Trond Mohn v. Meteva AS, Grieg Foundation, H Westfal-Larsen og hustru Anna W Larsens almennyttige fond, Herman Friele jr., G.C. Rieber Fondene, O Kavli og Knut Kavlis Almennyttige fond, Anders Sveaas’ Almennyttige Fond, Stiftelsen Fritt Ord, Oticon Fonden og Dextra Musica AS.

 • Dette er det første tilskuddet Festspillene i Bergen får fra gaveforsterkningsordningen.
 • Gavene skal benyttes til generell støtte til Festspillene, samt enkeltprosjekter.
 • Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er Norges eldste festival for musikk og teater.
 • I 2017 arrangeres festspillene over 15 dager i perioden 24. mai til 7. juni.
 • Festspillene benytter en rekke arenaer, både innendørs og utendørs i og omkring Bergen og samarbeider med andre kulturaktører i regionen.
 • I 2016 nådde festivalen ut til 124 656 publikummere.
 • Festspillene ledes av direktør Anders Beyer.

 

Vossa Jazz

 • Mottar kr 27 500 i gaveforsterkning basert på pengegaver på tilsammen kr 110 000 fra Voss Sparebank, Sparebanken Vest og Stiftelsen Sosialbygget.
 • Gavene skal benyttes til arbeid mot unge, med fokus på aldersgruppa 13-18 år.
 • Vossa Jazz er en jazzfestival på Voss som arrangeres i palmehelga hvert år.
 • Festivalen har blitt arrangert årlig siden 1974.
 • Festivalens musikalske profil rommer jazz, folkemusikk og verdensmusikk.
 • Daglig leder for Vossa Jazz er Trude Storheim.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar