tirsdag 4. april 2017

Høyre vil ha flest mulig norske sjømenn på norske skip


Høyre ønsker flest mulig nordmenn på norske skip. Vi ønsker også flest mulig norske skip med norsk flagg. Derfor har vi styrket nettolønnsordningen og lovfestet den. Vi har styrket rammebetingelsene slik at 36 skip har flagget hjem til Norge. En stor norsk maritim næring gagner norske sjøfolk og det gagner det norske samfunn. Det foregår en debatt med påstander om at regjeringen vil akseptere sosial dumping, og at tusenvis av norske og nordiske sjømenn vil bli satt på land. Dette er useriøse påstander.Det er på tide at Mæland tar en timeout, mener Arbeiderpartiets Else-May Botten.

– Er det sånn at Norge skal være et foregangsland for å sette norske sjøfolk på land og importere billig utenlandsk arbeidskraft? Hvis ikke, må Mæland rydde opp. Hun har hele tida sagt at alternativet er å miste 2.500 sjøfolk hvis Color Line heller flagger ut til Danmark, men har hun tenkt gjennom hvor mange som mister jobben utover Norge? Det kan være flere tusen, sier Botten

Viser til denne HER

Dersom Else May Botten hadde tatt seg bryet med å sette seg inn i fartsområde utvalget sine anbefalinger s.51 kunne hun fått seg kunnskaper om saken:

Sitat:

"Utvalget forventer at rederiet vil sikre NOR- betingelser for norsk dekk- og maskinmannskap, samt definerte lederstillinger innen restaurant, butikk, kjøkken og hotelldrift på rutene utenfor Norden når det åpnes for NIS. For stillinger som rederiet ikke viderefører på NOR-betingelser må det gjennomføres forhandlinger om tariffavtale med utgangspunkt i NIS-loven generelt, og § 6 spesielt."

De som skal jobbe på disse skipene kommer fra EU og EØS land., og de aller fleste vil norske betingelser gjelde. Dersom sjømannsforbundet går med på 35 kr timen så må de jo gjøre en særdeles dårlig jobb i forhandlingene, når utgangspunktet er betydelig mere!

Se denne HER

Her bekrefter Color line at 35 kr timen ikke er aktuelt, og at alle i maskin og på dekk samt lederstillinger i hotelldrift, kjøkken, butikk etc skal ha norske betingelser.

Det er ikke den norske sjømann som er for dyr for Color line. Den store lønnsforskjellen mellom NIS og DID er på de som arbeider i Hotellservice delen. Det er jo også dette fartsområdeutvalget ville løse. Slik at Color line fikk betingelser mer lik sine danske konkurrenter. Resultatet ble at vi kunne utvide nettolønnsordningen og sikre flere norske sjømenn en betydelig forbedret ordning, samt at ordningen også ble utvidet til å omfatte flere skip.

Høyre ønsker ikke at NIS blir et alternativ for utenlandskeide redere, slik at for eksempel dansk mannskap må gå i land, slik Botten hevder. Et attraktivt NIS må være for norske redere og norskeide skip!
Endelig forskrift er ikke ferdigstilt og næringsdepartementet går gjennom alle høringsinnspill. Det er ingen grunn til å tro at regjeringen vil lage en forskrift som går på akkord med det en ville oppnå i fartsområdeutvalget sin anbefaling.

Ove


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar