lørdag 5. august 2017

Det er vår plikt å ta vare på havet og fjordene våre!


Plast i havet er ødeleggende for fiskenæringen, og røykfylte fjorder bidrar til at turistnæringen ødelegger for seg selv. Heldigvis har vi en regjering som tar problemene på alvor.


Verdens plastproduksjon har økt fra 1,8 millioner tonn i 1950 til over 300 millioner tonn i dag. 8 millioner tonn plast havner årlig i havet. Dette kan ikke fortsette. Hele verden er avhengig av produktive hav. Gjennom EØS avtalen får regjeringen støtte for sitt arbeid, også økonomisk til prosjektet «Havmiljø og blå Bioøkonomi» som regjeringen har satt i gang i nordisk ministerråd. Gjennom JPI Oceans-sekretariatet i Brussel har regjeringen også økt forskningen på mikroplast i havet for å finne svar på viktige spørsmål for havnasjonen Norge. Prosjektet har fått stor internasjonal interesse.
Nylig kunne vi lese at regjeringen har iverksatt tiltak for å stille miljøkrav til cruisenæringen. De norske fjordene har betydd mye for Vestlandet og Norge. Gjennom historien har vi tjent til livets opphold med fisk og handel. Bergen er fortsatt en viktig handelsby, og skip fra hele verden kommer og går i havnen. I dag er Bergen full av turister fra Japan, Tyskland, USA og Kina. En av hovedattraksjonene er likevel fjordene våre, som er på Unescos verdensarvliste. Ingen andre steder i verden finnes det noe lignende, de er et syn og gir et inntrykk som aldri slutter å forbløffe.
Et enstemmig landsmøte i Høyre manet i år til kamp mot plasten i havet.  Vi øker panten på tomflasker, kommunene får et større økonomisk handlingsrom til å rydde i lokalmiljøet, og det skal selvfølgelig være gratis å levere inn plast. Regjeringen har opprettet et fond hvor man kan søke om penger til å rydde strender. Det vil også være økte bevilgninger til rydding av plast i havet.
Regjeringens satsning har vært rekordstor målt i bevilgninger. Bare i revidert nasjonalbudsjett i år styrket vi satsningen med 20 millioner. Vi vil også invitere næringslivet med på dugnad, hvordan kan vi tilrettelegge og økonomisk incentiver næringslivet til å handle og alltid tenke miljøvennlig. Det skal alltid lønne seg å gjøre de riktige valgene. Sjømatnæringen er av de største næringene Norge har, og klarer vi ikke å forvalte havet på en forsvarlig måte kan vi miste en av våre viktigste næringer. 
Turismen blomstrer i Bergen, og tusenvis av cruiseturister kommer inn til Bergen hver dag. Dessverre er over halvparten av båtene gamle og utdaterte: de lever ikke opp til internasjonale standarder. Regjeringens politikk er klar på at båter som ikke holder internasjonale standarder, heller ikke er velkommen i norske fjorder. Det er redernes ansvar å sørge for å bytte ut utdaterte båter. At havene blir brun og skitten av forurensing, og fjordene tåkelagt av giftskyer, gagner hverken turister eller turistnæringen. Fjordene er vår verdensarv, og det er vårt ansvar å ta vare på dem for at fremtidige generasjoner skal ha same nytte av de fantastiske naturresursene vi har i dag, og har hatt i all overskuelig fortid.
Ove Trellevik
Stortingsrepresentant (H)
Medlem næringskomiteen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar