søndag 3. september 2017

Ledighet ned og veksten går opp


Optimismen er tilbake i norsk økonomi. Ledigheten fortsetter å gå ned, veksten går opp og flere kommer i arbeid. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å gi de som faller utenfor arbeidsmarkedet en ny sjanse. Det siste bedriftene i vårt fylke nå trenger er Arbeiderpartiets varslede skatte- og avgiftsøkninger på minst 15 milliarder. 

Ledigheten falt i august, for 9. måned på rad. I 15 av 19 fylker er ledigheten nå like lav eller lavere enn før valget i 2013. Nasjonalt er ledigheten nå 2,7 prosent. Det er lavere enn ved utgangen av august 2013 hvor ledigheten var 2,8%.
Bare siden i fjor er antallet varsler om oppsigelser og permitteringer halvert på landsbasis, i følge NAV – fra 29 700 til 14 800. Det vitner om en økonomi hvor flere kommer i arbeid. Vi er nå over den verste oljekneika, mener statsministeren.
SSB spår videre at sysselsettingsandelen skal øke i 2018, og at ledigheten skal gå ytterligere ned.[1]
Andelen nordmenn på helserelaterte ytelser er redusert under denne regjeringen – fra 18,2 til 17,8 %, men Høyre ønsker å inkludere enda flere i arbeidsmarkedet. Derfor varsler statsministeren at Høyre ytterligere vil trappe opp arbeidslinjen og stille krav om aktivitet når man mottar trygdeytelser.
Å stille krav er å bry seg, sier hun og peker på 3 konkrete tiltak:
1.       Utvide aktivitetsplikten til alle unge sosialhjelpsmottakere under 30 år
2.       Gi yrkesrettet tilbud innen 8 uker til arbeidssøkende ungdom under 30 år som ikke er i jobb, utdanning eller annen aktivitet
3.       Øke bruk av midlertidig lønnstilskudd. Bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom som sliter med å komme i jobb. Høyre vil øke bruken av lønnstilskudd.
[1] AKU-ledighet på 4,2 % i 2018, 4,1 % i 2019 og 4,0 % i 2020. Norges Bank anslår 4,1 % neste år 4,0 % i 2019 og 3,8 % i 2020.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar