onsdag 25. mars 2020

Forslår strengere selvforsørgelse for å få varig opphold i NorgeRegjeringen vil stramme inn på unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Forslaget gjelder utlendinger under grunnopplæring og videregående utdanning. Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring skal få unntak fra kravet til å forsørge seg selv.Det er viktig at de som kan forsørge seg selv gjør det. Derfor vil vi sikre at utlendinger deltar aktivt i opplæring, før vi kan vurdere å gjøre unntak fra kravet om å kunne forsørge seg selv for å få varig oppholdstillatelse i Norge.

Hovedhensynet bak kravet om selvforsørgelse er å oppmuntre utlendinger til å bidra og ta del i det norske samfunnet gjennom arbeid og utdanning, og å sikre at utlendinger har tilstrekkelige egne midler og ikke trenger støtte fra det offentlige.

Dette vil forhindre at regelverket misbrukes, noe dagens utforming kan åpne for, ved at enkelte ikke møter opp til opplæringen.

Forslaget følger opp Granavolden-plattformen, hvor det nettopp står at man ønsker å stramme inn selvforsørgelseskravet for personer under grunnopplæring og videregående utdanning, slik at dette bare gjelder dem som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring.

I tillegg foreslås det at utlendingen må ha deltatt i opplæring de siste tolv månedene for å kunne få unntak, at det kun skal være inntektsopplysninger som utlendingsforvaltningen kan innhente elektronisk som kan telle med som selvforsørgelse, og at inntektens størrelse fastsettes etter folketrygdens grunnbeløp (G), både i tilknytning til selvforsørgelseskravet og underholdskravet i saker om familieinnvandring.

Justis- og beredskapsdepartementet sender forslaget på høring.
Høringsfristen er 12. juni 2020.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar