tirsdag 10. november 2020

Regjeringen med nye kraftfulle koronatiltak

Regjeringen la i dag frem en rekke nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Blant tiltakene er en ny støtteordning til bedrifter som rammes av omsetningsfall som følge av koronapandemien. Tiltakene koster til sammen 17,7 milliarder. 

Les pressemelding på regjeringen.no

Hvorfor er dette nødvendig?

·        I likhet med resten av Europa, er Norge truffet av en ny smittebølge og det har vært nødvendig å innføre mer inngripende smitteverntiltak igjen. Europakommisjonen har nedjustert anslagene for veksten blant våre handelspartnere i 2021, og sannsynligheten har økt for at også gjeninnhentingen i norsk økonomi kan ta lenger tid enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2021.

 Hva har vært viktig for Høyre?

·        Høyre mener vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse tiltakene er rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

 Hva foreslår Regjeringen?

·        Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 mrd.)

·        En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 - februar 2021 (5 mrd.)

·        1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

·        Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 mrd.)

·        Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 mill.)

·        1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

·        En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 mill.)

·        Støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 mill.).

·        Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter (250 mill.).

·        Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021 (195 mill.)

·        Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene (158 mill.).

·        Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 mill.).

 

Hvorfor kommer dette nå?

·        Den 7. oktober 2020 la Regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Finansministeren la da vekt på at det er stor usikkerhet i økonomien vår. Den siste måneden har man sett en økning i smittespredning, og derfor er det nødvendig at hjelpetiltakene til bedrifter, familier og kommuner også øker. Disse tiltakene kommer som en tilleggsinnstilling til statsbudsjettet og behandles sammen med budsjettet for 2021 i Stortinget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar